Ariza qoldirish

Sug‘urta to‘g‘risida

Xatarlarni sug‘urta qilish – bu lizing shartnomasini tuzganda majburiy protsedura hisoblanadi. Bunda sug‘urta shartnomasi butun lizing davrini qamrab olishi, sug‘urta summasi esa lizing obyektining qiymatini qoplashi zarur. TAIBA FINANCE mutaxassislari polisni to‘g‘ri rasmiylashtirishga va sug‘urtalovchi bilan keyingi o‘zaro aloqalarda mijozning manfaatlarini taqdim etishga yordam beradi.